Sidfot - eng

Här ändrar du det i sidfoten som är text och bild.

Ändra i de moduler som finns här. När du publicerat så syns ändringarna utåt på hela webbplatsen.

Obs! Ta inte bort något.

Obs! Du kan behöva refresha webbläsaren eller gå bort från sidan och tillbaka igen för att ändrningarna. 

Länkarna ändrar du i mapparna till vänster.

Low climate impact

Electric trains make up 98 percent of our tonne kilometrage, meaning the climate impact is very low. Every day, we operate some 400 freight trains, thereby replacing around 9,000 truckloads.

Cost-effective logistics

Freight transport by rail is an important basis for Sweden's prosperity and competitiveness. The demands on fossil-free production and value chains are increasing. Swedish railways are a superior logistics component with a low climate footprint.