Publiceringsdatum:

Stora banarbeten fortsätter att påverka tågtrafiken negativt under juni

Med start från vecka 11 inleddes ett stort antal banarbeten runt om i Sverige. Planeringen för kommade banarbeten är ännu inte klar från Trafikverket. I nuläget vet vi inte hur stor påverkan blir. Det är inte bara de sträckor som arbetena sker på som påverkas, den sena planeringen kommer att påverka hela systemet. Vi gör vårt yttersta för att hantera dessa utmaningar med målet att upprätthålla berörd tågtrafik på ett optimalt sätt.

Skälen till oklara besked om tågplaner

Anledningen till att vi inte kan planera och bekräfta ledtider till er som kund handlar i huvudsak om två saker. Den ena är fortsatt påverkan av Trafikverkets implementering av systemet (MPK) för tågplanering, som ger operatörer sena leveranser av bekräftade tidtabeller.

Den andra orsaken är inplanerade banarbeten av Trafikverket runt om i landet. Det är inte bara de sträckor som arbetena sker på som påverkas, utan den sena planeringen kommer att påverka hela systemet. Därför kan vi i nuläget inte ge en fullständig prognos gällande påverkan, samt i vilken omfattning ledtiderna förändras. Påverkan på trafiken gäller framför allt under våren, men störningar relaterade till banarbeten kan komma att förekomma även under resterande del av tågplan 2023, T23.

Ni kunder som gör bokningar för vagnslast kan boka som vanligt, men de ledtider som visas i kundportalen är preliminära och kan ändras. Det innebär att bekräftade bokningar kan ombokas med kort varsel. Dessa ombokningar kommer att kodas som "ombokning pga. sen tidtabell" och vi åberopar force majeure på aktuella ombokningar.

Vi fortsätter att jobba hårt tillsammans med Trafikverket för att i möjligaste mån minimera de eventuella förseningar som kan drabba er som kund.

Nedan ser ni det vi vet i dagsläget av förändringar och inställda tåg. De kunder som kör enligt specifika körplaner trafikeras utefter dessa. För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

 • Ingen trafik till/från Sandviken 230619–230620.
 • 4 timmar senare ankomst Piteå 230629–230630.
 • Ingen trafik till/från Båramo perioden 230530–230618.
 • Ingen trafik till/från Oskarshamn och Hultsfred perioden 230605–230618.
 • Ingen trafik till/från Gamlarp 230606–230618.
 • Ingen trafik till/från Kalmar och Mönsterås perioden 230609–230618.
 • Ingen trafik till/från Alvesta och Vislanda perioden 230609–230618.
 • Intermodal direktlinje Trelleborg-Gamlarp-Årsta inställd 230610–230618.
 • Trafik från Arlöv och Örtofta mot Årsta och Jordbro får ett dygns längre ledtid perioden 230610–230618.
 • Ingen trafik till/från Skärblacka perioden 230614–230618.
 • Ingen trafik till/från Finspång perioden 230614–230617.
 • Ingen trafik till/från Järna 230626–230730.

Banarbete Malmö, kontaktledningsbyte perioden 230605–230924

 • Minskad kapacitet på Malmö bangård.
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från: Halmstad
  Karlshamn, Mörrums bruk, Sölvesborg.
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från: Borlänge
  Fredericia
 • Följande taxepunkter kommer produceras till/från: Sävenäs
  Italy Direct

Banarbete Göteborg Hamnbana, perioden 230615–230618

 • Minskad kapacitet generellt i hela Göteborg.
 • Ingen trafik till/från Pölsebo, Göteborg Älvsborgshamnen, Göteborg Eurobridge, Göteborg Bilhamnen, Centralharpan, Göteborg Volvo, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen.

Nationaldagen samt Midsommar

Trafikering sker enligt ordinarie plan alla helgfria vardagar.


Senast ändrad: