Publiceringsdatum:

Varsel om stridsåtgärder

Förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal avbröts av SEKO i fredags och SEKO har idag lagt ett varsel om stridsåtgärder i tre steg.

I ett första steg omfattas ett antal underhållsverksamheter samt kollektivtrafik i södra Sverige med start 11 maj samt övertidsblockad för samtliga av SEKOs medlemmar. I ett andra steg omfattas såväl kommersiella som regionala persontrafikaktörer.

I det fall varslet träder i kraft kommer Green Cargos verksamhet omfattas, förutom av övertidsblockaden, även i steg tre med start 18 maj där samtliga lokförare och instruktörer med stationeringsort Boden berörs samt samtliga förare i växlingstjänst i Kville.

Vi arbetar nu med att analysera vilken påverkan detta får för berörda kunders transporter. Vi följer utvecklingen noga i samverkan med Almega och informerar löpande genom våra etablerade informationskanaler.

Senast ändrad: