Publiceringsdatum:

Uppdatering: Varsel om stridsåtgärder

Förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal avbröts av Seko under förra veckan och den 2 maj lämnade Seko ett varsel om stridsåtgärder i tre steg varav det första steget träder i kraft den 11 maj. Medlingsinstitutet utsåg den 3 maj medlare som nu har klivit in i förhandlingsprocessen med målet att nå en överenskommelse.

  1. I ett första steg omfattas bland annat viss kollektivtrafik i södra Sverige samt viss underhållsverksamhet av arbetsnedläggelse med start 11 maj samt övertidsblockad för samtliga av Seko:s medlemmar (inklusive medlemmar hos Green Cargo).
  2. I ett andra steg omfattas såväl kommersiella som regionala persontrafikaktörer av strejken.
  3. I det fall varslet träder i kraft kommer Green Cargos verksamhet omfattas, förutom av övertidsblockaden, även i steg tre med start 18 maj där Seko-anslutna lokförare och instruktörer med stationeringsort Boden berörs samt Seko-anslutna förare i växlingstjänst i Kville.

Eventuell trafikpåverkan från och med 11 maj

Produktionspersonal som är fackligt anslutna till Seko är berörda av den övertidsblockad som kan komma att starta den 11 maj klockan 15:00.

Tjänstgöring för Green Cargos produktionspersonal är optimerade utifrån Green Cargos nätverk vilket betyder att våra medarbetare inte är kopplade till ett specifikt tåguppdrag utan kan i en kedja vara kopplade till flera tåguppdrag. Detta gör att du som kund kommer att påverkas av en potentiell övertidsblockad och att dina transporter med kort varsel kan komma att ställas in.

Vid en övertidsblockad kommer schemat för vissa lokförarturer spricka till följd av bland annat följande orsaker:

  • Akuta sjukskrivningar
  • Infrastrukturstörningar
  • Sena tidtabellskonstruktioner från Trafikverket kopplat till verkets planeringsverktyg MPK
  • Begränsad möjlighet att omprioritera förare till nya turer

Ovan punkter ger oss inskränkta möjligheter till proaktivt arbete med påföljd att vi först 24 - 48 timmar innan avgång kan ha en tydlig bild över hur våra avgångar påverkas.

Vi följer utvecklingen noga i samverkan med Almega och informerar löpande genom våra etablerade informationskanaler.

Green Cargo kommer i händelse av den arbetsmarknadskonflikt som Seko varslat om med start 11 maj klockan 15.00 att åberopa force majeure för all trafik som förhindras.

Senast ändrad: