Publiceringsdatum:

Tågföretagen och Seko ännu inte överens om nytt centralt kollektivavtal – datum för ikraftträdande av stridsåtgärder framflyttat till den 15 maj klockan 15:00

Tågföretagen och Seko har ännu inte kommit överens om en lösning i förhandlingarna om ett nytt centralt kollektivavtal. Med anledning av detta har Sekos förbundsstyrelse beslutat att flyttat fram ikraftträdandet av varsel om stridsåtgärder till den 15 maj klockan 15:00.

Förhandlingarna har framför allt handlat om frågan om sena schemaändringar, en arbetstidsförkortning samt förbud mot ensamarbete inom persontrafiken.

Green Cargo har med anledning av detta besked varit tvunget att planera om trafiken i närtid utifrån ett ikraftträdande av stridsåtgärderna. Vi gör vårt yttersta för att hantera dessa utmaningar på ett sätt som ger minsta möjliga påverkan för våra kunder givet omständigheterna.

Vi följer utvecklingen noga i samverkan med Almega och informerar löpande genom våra etablerade informationskanaler.

Green Cargo kommer att åberopa force majeure för all trafik som redan har förhindrats och framgent kommer att förhindras med anledning av stridsåtgärderna.

 

Senast ändrad: