Publiceringsdatum:

Ingen avbokningskostnad av transporter under perioden 26 juni till 31 augusti

Trafikverket har fortsatt stora problem med leveransen av tidtabeller till godstågsoperatörerna liksom i sin framförhållning vad gäller planering i årets revisionsperioder (banarbeten). Det finns fortsatt flera områden för Trafikverket att åtgärda för att systemet ska fungera fullt ut. Vi på Green Cargo gör flera åtgärder för att minimera de eventuella förseningar och avbokningar som kan drabba er som kund. En ytterligare åtgärd är att vi tar bort avbokningskostnaden för avbokningar under perioden 26 juni till 31 augusti.

Under sommarperioden genomför Trafikverket flera inplanerade banarbeten runt om i landet. Trafikverket har flyttat fram ett antal banarbeten under sommaren men det kommer inte att räcka. Green Cargo har tydligt fört fram att fler banarbeten som inte är av tvingande karaktär måste senareläggas för att skapa utrymme för hållbara planeringsförutsättningar så att godstransporterna kan säkerställas.

Vi vill ytterligare minimera de utmaningar ni upplever och tar därför bort avbokningskostnaden för avbokningar som sker under perioden 26 juni till 31 augusti. Vi hoppas att detta ska underlätta för er.

För löpande information, följ läget här på sidan Trafikinformation alternativt kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice

Senast ändrad: