Publiceringsdatum:

Vissa banor fortsatt stängda på grund av rådande väderlek – Green Cargo åberopar Force Majeure

Ett antal banor är fortsatt stängda under onsdagen (9/8) till följd av rådande väderlek med kraftig nederbörd och hård vind. Vissa bandelar har Trafikverket dock kunnat öppna upp med reducerad hastighet.

Trafikverket har fortlöpande avstämningar med underhållsentreprenörerna och förhoppningsvis kommer vi att se en succesiv öppning av banorna under onsdagen.

Green Cargo kommer att åberopa Force Majeure för all trafik som redan har förhindrats och framgent kommer att förhindras med anledning av lågtrycket Hans.

Senast ändrad: