Publiceringsdatum:

Banarbeten och sena leveranser av tidtabeller fortsätter att påverka tågtrafiken negativt under oktober

Trafikverket har fortsatt problem med identifiering av konflikter som följer av banarbeten och leveransen av revisionsunderlag till järnvägsoperatörerna, liksom i sin framförhållning vad gäller planering i årets revisionsperioder. Det försämrade underlaget och de sena tidtabellsleveranserna beror främst på Trafikverkets införande av systemet (MPK) för tågplanering. Vi får fortsatt sena tidtabeller även om situationen har förbättrats jämfört med tidigare.  

Ni kunder som gör bokningar för vagnslast kan boka som vanligt, men de ledtider som visas i kundportalen är preliminära och kan ändras. Det innebär att bekräftade bokningar kan ombokas med kort varsel. Dessa ombokningar kommer att kodas som "ombokning pga sen tidtabell". 

Den uppkomna situationen utgör befrielsegrund för Green Cargo enligt våra produktvillkor för respektive transporttjänst, enligt vad som närmare anges där, med innebörd bl a att tidpunkten för prestation kan flyttas fram.

Omständigheterna kan förändras snabbt och vi kommer då att efter bästa förmåga att hålla er löpande uppdaterade om eventuella förändringar. Ni uppmanas även att själva bevaka den trafikinformation vi publicerar på hemsidan.

Vi fortsätter att jobba hårt tillsammans med Trafikverket för att i möjligaste mån minimera de eventuella förseningar som kan drabba er som kund. Vi kommer naturligtvis även på andra sätt att inom ramen för kommersiellt rimliga ansträngningar skyndsamt försöka övervinna de omständigheter som kan komma att hindra oss från att fullgöra vår del av ingångna kundavtal, och även meddela när omständigheter som förhindrat fullgörande inte längre föreligger.  

Nedan ser ni det vi vet i dagsläget avseende förändringar och inställda tåg. De kunder som kör enligt specifika körplaner trafikeras utefter dessa. För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice. 

 • Solbacka trafikeras kvällstid, ankomst ca 18.30 avgång ca 21.00. perioderna 230911–231019 samt 2301025–231027, 231030 och 231103.
 • Ingen trafik till/från Tunadal perioden 230904–231020.
 • Minskad kapacitet Sundsvall-Göteborg perioden 231009–231011 samt 231019–231023.
 • Minskad kapacitet Hallsberg-Ånge-Sundsvall perioden 231019–231023.
 • Intermodal pendel Trelleborg-Nässjö-Stockholm ställs in fredag 231013.
 • Ingen trafik till/från Trelleborg lördag 231014.
 • Ingen trafik från Halmstad till Göteborg fredag 231006.
 • Ingen trafik från Göteborg till Halmstad fredag 231006.
 • Ingen trafik till/från Falkenberg fredag 231006.

Banarbete, Spår samt växelbyte Örebro-Frövi perioden 231009–231023.

 • Inställda tåg samt minskad kapacitet i hela nätverket.
 • Kommer innebära längre ledtider.
 • Kommer innebära förändrade avgångstider och ankomsttider

Banarbete Göteborgs Hamnbana, perioden 231005–231008

 • Minskad kapacitet generellt i hela Göteborg.
 • Ingen trafik till/från Pölsebo, Göteborg Älvsborgshamnen, Göteborg Eurobridge, Göteborg Bilhamnen, Centralharpan, Göteborg Volvo, Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen.

Senast ändrad: