Publiceringsdatum:

Stora snömängder och problem med snöröjning på Ånge bangård ger påverkan på vår trafik

Det kraftiga snöfall som drog in över Medelpad och Ånge i början av veckan (v46) har skapat problem med stora snömängder på vår bangård i Ånge. Infrastrukturförvaltaren har inte har kunnat säkerställa en effektiv snöröjning, vilket resulterat i att vi har fått stora problem med att upprätthålla vår rangerproduktion på Ånge bangård.

Detta har medfört stor påverkan på vår trafik, då den begränsade kapaciteten att kunna rangera har resulterat i att våra kunders tåg inte kan produceras i nätverket i önskad utsträckning.

Tyvärr ser vi att vi även under inledningen av nästa vecka inte kommer att ha full tillgång till spåren, vilka krävs för vår produktion. Vi har en fortlöpande dialog med infrastrukturförvaltaren och underhållsansvariga för ett snabbt agerande.

Vänligen vänd dig till din ordinarie kundservicekontakt för mer information om just din transport.

Senast ändrad: