Publiceringsdatum:

Stora snömängder och problem med snöröjning påverkar vår trafik

Det gäller områden runt Gävle, Sundsvall och Ånge. En del problem under torsdagen kopplat mot dels snö i de nordöstra delarna efter Östersjökusten, dels ett utmanande resursläge på vissa orter.

Stora snömängder i Gävleområdet efter snöfallet under tisdagen skapar problem i vår produktion. Snöröjning har utförts men har stått stilla sedan tidig torsdag morgon kopplat till bemanning hos underhållsentreprenörer. Vi för dialog med Trafikverket som tittar på alternativ med att kontraktera ytterligare underhållsentreprenörer för ökad framdrift.

Stora snömängder i Sundsvallsområdet samt att underhållsentreprenör har kört in i en kontaktledningsstolpe och orsakat spänningslöst på stora delar av anläggningen lokalt i Sundsvall. Inställd terminalproduktion i området under torsdagen, för tillfället kan ingen produktion utföras.

Även i Ånge har Infrastrukturförvaltaren fortsatta utmaningar på grund av mängden snö och där det ger påverkningar i rangerproduktionen. Vi har en fortlöpande dialog med infrastrukturförvaltaren och underhållsansvariga för ett snabbt agerande.

Vänligen vänd dig till din ordinarie kundservicekontakt för mer information om just din transport.

Senast ändrad: