Publiceringsdatum:

Fortsatt produktionsstopp norr om Vännäs till och med 7 januari klockan 12:00

Med anledning av den fortsatt stränga kylan med låga temperaturer uppe i de norra delarna av landet har Green Cargo beslutat om fortsatt produktionsstopp norr om Vännäs, med hänsyn till arbetsmiljö för våra medarbetare och funktionaliteten av våra fordon. Planerad uppstart av vår trafik är i nuläget satt till kl 12:00, söndagen den 7 januari. Prognosen kan komma att ändras beroende på hur temperaturutvecklingen sker i området.

Green Cargo är i nuläget förhindrade att köra den trafik som berörs av den stränga kylan norr om Vännäs och åberopar Force Majeure för denna trafik.

Green Cargo följer utvecklingen noga och förbereder för återupptagande av trafiken så snart detta är möjligt och kommer även se över möjligheten att köra extratåg.

Vänligen vänd dig till din ordinarie kundservicekontakt för mer information om just din transport.

Senast ändrad: