Publiceringsdatum:

Green Cargo avser att återuppta delar av den trafik som har förhindrats av den stränga kylan norr om Vännäs

Green Cargo avser, med start under den 7 januari 2024, påbörja återupptagandet av trafik som har förhindrats av den stränga kylan norr om Vännäs i den utsträckning det är möjligt. All trafik som har påverkats kommer inte att kunna återupptas omedelbart givet att en lång period av kyla riskerar att ge följdverkningar. Vi gör vårt yttersta för att reducera kundpåverkan så långt det är möjligt.

Vi följer utveckling noggrant och uppdaterar informationen kontinuerligt.

Vänligen vänd dig till din ordinarie kundservicekontakt för mer information om just din transport.

Senast ändrad: