Publiceringsdatum:

Kommande strejk inom DB Cargo AG:s nätverk

Det tyska lokförarförbundet (GDL) har återigen utlyst en strejk inom godstransportsektorn, planerad att pågå från klockan 18:00 den 9 januari 2024 till klockan 18:00 den 12 januari 2024. Deutsche Bahn AG vidtar rättsliga åtgärder för att stoppa GDL-strejken. Trots alla vidtagna åtgärder i förväg kan den annonserade strejken leda till betydande begränsningar i DB Cargo AG-nätverket.

Green Cargo övervakar noggrant den pågående situationen och är i nära kontakt med DB Cargo AG, som kommer att hålla oss informerade om specifika effekter på järnvägstransporter. DB Cargo AG arbetar aktivt för att minimera eventuella konsekvenser av GDL-strejken och kommer att fortsätta att hålla Green Cargo uppdaterade.

Med anledning av detta har Green Cargo blivit tvungna att sätta ett avsändningsförbud för exportvolymer via Malmö. Avsändningsförbudet berör inte våra direktlinjer Austria Direct och Italy Direct.

Green Cargo åberopar Force Majeure för all trafik som berörs av den strejk som de tyska fackförbunden varslat om med start klockan 18:00 den 9 januari 2024.

För specifik information om era transporter, vänligen kontakta er ordinarie kundservice.

Senast ändrad: