Publiceringsdatum:

Tillfällig strejkpaus initierad av det tyska lokförarförbundet

Det tyska lokförarförbundet (GDL) genomför nu en tillfällig paus i strejken, som har påverkat godstransportsektorn från den 9 januari 2024 klockan 18:00. Strejken är vilande från fredag kl. 18:00 den 12 januari 2024 fram till onsdagen den 17 januari 2024. Vi på Green Cargo häver med omedelbar verkan alla exportrestriktioner, inklusive avsändningsförbudet och avslutar det tidigare åberopade Force Majeure.

Tillfällig paus i strejken

GDL har kommit överens om en tillfällig paus i strejken, vilket möjliggör fortsatta förhandlingar och diskussioner. Strejken kommer att vara vilande fram till onsdagen den 17 januari 2024. Om en överenskommelse inte nås innan dess kan det finnas en risk för en eventuell återupptagning av strejken, och detta kommer att meddelas 24 timmar i förväg.

Om exportrestriktioner

Som svar på den tillfälliga pausen i strejken häver vi på Green Cargo alla exportrestriktioner, inklusive avsändningsförbudet. Kunder är nu fri att återuppta sina exportaktiviteter via Malmö utan några begränsningar.

Avslutad Force Majeure

Med strejken tillfälligt vilande häver vi på Green Cargo den tidigare åberopade Force Majeure för all trafik som påverkats av GDL-strejken. Detta möjliggör återupptagandet av normalt produktionsläge utan några Force Majeure-relaterade begränsningar.

För ytterligare information om just er transport, kontakta er ordinarie kundkoordinator på Kundservice.

Senast ändrad: