Publiceringsdatum:

Stora snömängder och bristande snöröjning ger trafikstörningar

Till följd av de senaste dygnens snöoväder i kombination med bristande snöröjning drabbas stora delar av Green Cargos nätverk av produktionsstörningar. Både infrastrukturen i form av bangårdar och stambanor omfattas, men även våra fordon med ett stort antal nedisade lok. Trafikstörningarna innebär både förseningar och inställd trafik.

På Hallsbergs bangård har rangeringen stått still under natten mot torsdagen och trafiken kommer troligtvis inte igång under torsdagsdygnet i brist på snöröjning. Stoppet i rangeringsarbetet ger dessvärre spridningseffekter i hela nätverket (lok- och personalomlopp samt av- och ombokad volym).

Infrastrukturproblem på stambanan genom övre Norrland och då med snöröjning främst på sträckan norrut från Långsele mot Vännäs.

Problem efter Norrlandskusten från Sundsvall upp mot Skellefteå med snömängder upp mot 30 centimeter i kombination med hård vind, vilket ger svåra trafikförutsättningar. Beroende på snöröjningsinsatserna kan förseningar och inställelser inte uteslutas.

Green Cargo har ett ansträngt fordonsläge till följd av väderläget och då främst på loksidan där vi har flera fordon ur drift bland annat till följd av nedisning.

Green Cargo har ett dedikerat team som arbetar med störningshantering och för dialog med Trafikverket.

Vänligen vänd dig till din ordinarie kundservicekontakt för mer information om just din transport.

Senast ändrad: