Publiceringsdatum:

Förnyad strejk i Tyskland påverkar godstågtrafiken

Enligt den tillhandahållna informationen har det tyska lokförarförbundet (GDL) aviserat en ny strejk på DB Cargo, som förväntas börja kl. 18:00 den 23 januari 2024. Strejken kommer att påverka samtliga DB-företag, inklusive infrastrukturen och City-Bahn Chemnitz, från kl. 02:00 den 24 januari. Enligt nuvarande information förväntas strejken avslutas kl. 18:00 den 29 januari.

Denna strejk kommer att påverka DB Cargo AG:s nätverk och delar av Green Cargos utlandstrafik. Det förväntas främst påverka Green Cargos internationella transporter med möjliga förseningar och inställelser.

För att hantera situationen har Green Cargo tvingas sätta avsändningsförbud för all exportvolym i nätverksproduktionen i och med att det råder osäkerhet kring i vilken utsträckning DB kommer att kunna producera godstrafik.

Vi påkallar Force Majeure för all trafik som påverkas av den strejk som det tyska lokförarförbundet GDL har varslat om, med start kl. 18:00 den 23 januari 2024.

Green Cargo övervakar noggrant situationen och håller nära kontakt med DB Cargo AG för att få löpande information om specifika effekter på våra järnvägstransporter.

För specifik information om era transporter, vänligen kontakta er ordinarie kundservicerepresentant.

Senast ändrad: