LNPS 6 BANKARS

Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

Lnps 053, 871, 891 och 931 är specialvagnar för transport av massaved och timmer. Vagnarna har sex fasta lastramar med stolpar anpassade för lastning av tre buntar 3 m ved, alternativt två buntar 5-6 m ved.

Flitkategori: 27

Lnps 053

Littera och typ

Enhet

Lnps 053

Vagnnummer


413 1 300 - 465

Lastytans längd = L

mm

13060

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

2900

Längd över buffertar = L1

mm

14300

Egenvikt

kg

11500

Lastytans höjd = H1

mm

1414

Lastarea

m2

7,5

Axelavstånd = A

mm

9000

Största hastighet

km/h

100

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

20,5

24,5

28,5

33,5

Lnps 871

Littera och typ

Enhet

Lnps 871

Vagnnummer


412 9 350 - 399

Lastytans längd = L

mm

12300

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3100

Längd över buffertar = L1

mm

13540

Egenvikt

kg

10200

Lastytans höjd = H1

mm

1395

Lastarea

m2

8,1

Axelavstånd = A

mm

8800

Största hastighet

km/h

100

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


90

21,5

25,5

29,5

34,5


S

21,5

25,5


29,5


Lnps 891

Littera och typ

Enhet

Lnps 891

Vagnnummer


412 9 400 - 644, 775 - 994

Lastytans längd = L

mm

12620 *)

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3100

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Egenvikt

kg

11500

Lastytans höjd = H1

mm

1405

Lastarea

m2

8,1

Axelavstånd = A

mm

9000

Största hastighet

km/h

100

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


90

20,5

24,5

28,5

33,5


S

20,5

24,5

28,5

*) Vagnar nr: 412 9 855-9 944, har inflyttade gavlar och lastytelängd 10900 mm.

Lnps 931

Littera och typ

Enhet

Lnps 931

Vagnnummer


413 1 025 - 034

Lastytans längd = L

mm

10900

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3100

Längd över buffertar = L1

mm

13860

Egenvikt

kg

11500

Lastytans höjd = H1

mm

1405

Lastarea

m2

8,1

Axelavstånd = A

mm

9000

Största hastighet

km/h

100

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


90

20,5

24,5

28,5

33,5


S

20,5

24,5


28,5