Rundvirkesvagnar

  • LAAPS

    Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
  • LNPS 4 BANKARS

    Lnps 4-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
  • LNPS 6 BANKARS

    Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

För tekniska frågor om våra godsvagnar och lastbärare, kontakta:

Bjarke Raaby

0743-28 19 05
bjarke.raaby@greencargo.com