Rundvirkesvagnar

  • LAAPS

    Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
  • LNPS 4 BANKARS

    Lnps 4-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.
  • LNPS 6 BANKARS

    Lnps 6-bankars är specialvagnar för transport av massaved och timmer.

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning
0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om godsvagnar:

Benny Nilsson 010-455 49 54
benny.nilsson@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om lastbärare:

Kenneth Lundell 010-455 54 45
kenneth.lundell@greencargo.com