SGMMNS-R 6 BANKARS

Sgmmns-R är en intermodalvagn anpassad för transport av massaved och timmer.

Vagnarna har sex fasta lastramar med stolpar anpassade för lastning av två buntar
5-6 m ved. Vagnen är endast avsedd för trafik i Sverige och kräver Ö-tillstånd.

Sgmmns-R 6 bankars

Littera och typ

Enhet

Sgmmns-R

Längd över buffert

mm

13 610

Lastytans längd

mm

12 370

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3 130

Egenvikt

kg

20 600

Lastytans höjd

mm

1 332

Lastarea

m2

10,8

Axelavstånd i Boggi

mm

8 070

Avstånd mellan boggicentra

mm

1 800

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

43,4

47,4

61,4

69,4