SGNSS-R 9 BANKARS

Sgnss-R är en intermodalvagn anpassad för transport av massaved och timmer.

Vagnarna har nio fasta lastramar med stolpar anpassade för lastning av tre buntar
5-6 m ved. Vagnen är endast avsedd för trafik i Sverige och kräver Ö-tillstånd.

Sgnss-R 9 bankars

Littera och typ

Enhet

Sgnss-R

Längd över buffert

mm

19 740

Lastytans längd

mm

18 684

Lastytans bredd (upptill) = B

mm

3 227

Egenvikt

kg

24 000

Lastytans höjd

mm

1 332

Lastarea

m2

9,3

Axelavstånd i Boggi

mm

1 800

Avstånd mellan boggicentra

mm

14 200

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C

D


S

40,0

48,0

58,0

66,0