Sgs

Sgs är avsedd för både container- och massavedstransporter.

Sgs är avsedd för både container- och massavedstransporter. Se även under fliken Låd- och flakvagnar/S-flakvagnar för en annan typ av Sgs. Vagnen har tolv stolpar per sida som förstängning vid transport av massaved.

Containrarna transporteras enligt glidlastmetoden.

Vissa stolpar är svängbara för att containrarnas gaffeltunnlar ska bli åtkomliga när någon glidning skett.

Vagnen kan lasta följande containerkombinationer:

  • 1 st 6 m + 1 st 12 m ISO-container
  • 2 st 6 m ISO-containrar.
  • 3 st 6 m ISO-containrar.

Vagnen har ej golv.

Särskilda lastningsföreskrifter för containrar gäller.

Vagnen kan lasta följande containertyper: Se lastschema » Länk till annan webbplats.

Eaos vagn

Sgs

Littera och typ

Enhet

Sgs

Vagnnummer


454 0 012 - 042

Lastytans längd = L

mm

20000

Lastytans bredd = B

mm

2524

(mellan stolparna 2830 mm)

Längd över buffertar = L1

mm

21240

Egenvikt

kg

25000

Lastytans höjd över r.ö.k.

mm

1405 (till tröskel)

Avstånd mellan boggicentra = L2

mm

14200

Minsta tillåtna radie i kurvspår

m

60

RIV


Nej

Lastgräns (ton)


A

B

C


90

39

47

55


S

39

47

Tillåten koncentrerad belastning


meter

__ton


a-a

6

26

vagnslast-beskrivning