Lådvagnar

Vagnar med fasta väggar avsedda för massgods såsom skrot och långgods.

  • Eaos vagn

    Eanos

    Främst avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods. Lastvolym: drygt 83 m3
  • Sgmns-u

    Sgmns-u är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har två plåtbehållare á 8...

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning

0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

För tekniska frågor om våra godsvagnar och lastbärare, kontakta:

Bjarke Raaby

0743-28 19 05
bjarke.raaby@greencargo.com