Lådvagnar

Vagnar med fasta väggar avsedda för massgods såsom skrot och långgods.

  • Eaos vagn

    Eanos

    Främst avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods. Lastvolym: drygt 83 m3
  • Sgmns-u

    Sgmns-u är avsedd för transport av massgods, t.ex. skrot, kol, krossglas, långgods etc. Vagnen har två plåtbehållare á 8...

För frågor gällande priser och transporter, kontakta:

Green Cargo försäljning
0743-28 19 05
forsaljning@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om godsvagnar:

Benny Nilsson 010-455 49 54
benny.nilsson@greencargo.com

 

För frågor gällande tekniska frågor om lastbärare:

Kenneth Lundell 010-455 54 45
kenneth.lundell@greencargo.com