Lgns typ 081 är avsedd för transport av containrar. Vagnarna har inte hydrauliskt stötskydd. De kallas även Lgns-A i datasystemen. Det finns 245 stycken Lgns typ 081 i trafik. Lastmöjligheterna är som följer:

1 st. 40 fot, 2 st. 20 fot, 1 st. 20 fot centrerat eller 1 st. 30 fot centrerat.

Se containerschema »

Lgns 081 (s.k. Lgns-A) från och med vagnsnummer 2174 4435 732 1  är utrustade med märkningen: "Får ej gå utan föreskriven barlast". Den barlast som avses hör till vagnskonstruktionen (och är inräknad i taravikten), och har inget att göra med om vagnen är lastad med containrar eller inte. 

Flitkategori: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lgns typ 752 (se ovan) är avsedd för  2 st 6 m ISO-containrar eller 2 st 7,15 m växelflak. Vissa av vagnarna kan även lasta en 45-fotscontainer med maxvikt 33,5 ton. För fixering av lasten är vagnen utrustad med tolv fällbara containertappar. Vagnarna har inte hydrauliskt stötskydd.

Se containerschema »

Lgns typ 881 är avsedd för transport av containrar, och är utrustad med fällbara containertappar. Vagnarna har inte hydrauliskt stötskydd.

Se containerschema »

Lgns typ 882 är avsedd för transport av containrar, och är utrustad med fällbara containertappar. Vagnarna har inte hydrauliskt stötskydd.

Se containerschema »

Flitkategori: 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Littera och typ

Enhet

Lgns 081

Vagnnummer

  443 5 611 - 982
Längd över buffertar = L1

mm

14340
Egenvikt

kg

11500

Lastytans höjd = H1

mm

1280

Axelavstånd = A

mm

9000

RIV

  Ja

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

20,5

24,5

28,5

33,5

 

120

0

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

ton

 

a-a

6,0

24

 

b-b

9,0

33,5

Littera och typ

Enhet

Lgns 752

Vagnnummer

  443 5 402 - 451
Lastytans längd = L

mm

14660
Längd över buffertar = L1

mm

15900
Egenvikt

kg

11150
Lastytans höjd = H1

mm

1165
Axelavstånd = A

mm

10000

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

20,5

24,5

28,5

33,5

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

__ton

 

a-a

6,0

24,0

 

b-b

10,0

33,5

 

Littera och typ

Enhet

Lgns 881

Vagnnummer

  443 5 050 - 249
Lastytans längd = L

mm

14780
Längd över buffertar = L1

mm

16020
Egenvikt

kg

10000
Lastytans höjd = H1

mm

1260
Axelavstånd = A

mm

10000

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

20,5

24,5

28,5

33

 

120

0

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

ton

 

a-a

6,0

24,0

 

b-b

10,0

33,0

 

Littera och typ

Enhet

Lgns 882

Vagnnummer

  443 5 529 - 544
Lastytans längd = L

mm

15720
Längd över buffertar = L1

mm

16960
Egenvikt

kg

11000

Lastytans höjd = H1

mm

1260

Axelavstånd = A

mm

10000

RIV

  Nej

Lastgräns ton

 

A

B

C

D

 

S

20

24

28

33

 

120

0

Tillåten koncentrerad belastning

 

meter

ton

 

a-a

6,0

16,5

 

b-b

6,0

16,5

 

c-c

12,0

33,0

 

d-d

6,0

24,0